O Rodosie

Rodos 7 to kluczowy element pakietu planowania i rozliczania inwestycji. Ten sprawny i szybki program do kosztorysowania z bogatą bazą cenową Eurocenbud, w połączeniu z harmonogramowaniem i arkuszami kalkulacyjnymi, stanowi pakiet narzędzi niezbędnych w procesie realizacji inwestycji budowlanych.

Program w łatwy sposób prowadzi użytkownika i pomaga mu zorganizować książkę przedmiarów, kosztorys (szczegółowy lub uproszczony), tabelę elementów scalonych, zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu. Umożliwia również w przejrzysty sposób planować i kontrolować stan zaawansowania realizacji robót budowlanych.

Rodos w prosty sposób dostarcza zaawansowanych metod wariantowania kosztorysów. Użytkownicy mają możliwość stosowania mnożników do cen, przeliczania kosztorysu według zróżnicowanych poziomów cen, przełączania aktywności i agregowania pozycji kosztorysowych.

Intuicyjny interfejs

Interfejs

Prostota i czytelność, a jednocześnie duża funkcjonalność, to podstawowe cechy odróżniające Rodosa od innych programów do kosztorysowania. Obsługa programu przy pomocy myszy czyni z Rodosa narzędzie przystępne dla początkujących, a ergonomiczne skróty klawiaturowe pozwalają zaawansowanym użytkownikom jeszcze bardziej przyśpieszyć pracę z kosztorysem. Prostota tworzenia własnych norm, kalkulacji i kartotek znakomicie ułatwia opracowywanie kosztorysów, zwłaszcza dla nowych technologii. Warto nadmienić, że edycja większości danych następuje bezpośrednio w tabelach poszczególnych zestawień i nie wymaga uciążliwego otwierania kolejnych okien dialogowych, jak to ma miejsce w innych popularnych programach do kosztorysowania.

Najważniejsze funkcjonalności

 • zgodność z prawem zamówień publicznych
 • dwie metody kosztorysowania: szczegółowa (tradycyjna) i uproszczona
 • obsługa informatorów cenowych dostępnych na rynku
 • 10 poziomów elementów robót
 • moduł do kontroli realizacji inwestycji
 • wymiana kosztorysów z programami innych prodcentów
 • współpraca z programami do harmonogramowania
 • zapis wydruków w formacie XLS (Excel, OpenOffice)
 • możliwość wczytywania danych z przedmiarów w formacie *.pdf
 • automatyczna aktualizcja przez internetowy system Rodos Ekspres

Baza cenowa Eurocenbud

Firma KOPRINET wydaje zbiór cen rynkowych. Składa się on z cen jednostkowych robót z najczęściej wykorzystywanych katalogów norm (CPK - ceny pozycji kosztorysowych) oraz cen jednostkowych zagregowanych pozycji kosztorysowych (CRD oraz CRS - ceny robót budowlanych, drogowych i sanitarnych). Cenniki służą m.in. do tworzenia kosztorysów inwestorskich dla zamówień publicznych lub prywatnych. Informatory cenowe natomiast zawierają stawki za robociznę oraz bogatą bazę cen materiałów i sprzętu do kosztorysowania szczegółowego (Eurocenbud RMS). Publikowane ceny robót można dostosować do warunków regionalnych lub zakładowych zmieniając stawki robocizny, narzuty czy stosując własne (regionalne) współczynniki do wartości materiałów i sprzętu.

Baza aktów prawnych

Oprócz standardowej pomocy program Rodos daje możliwość bieżącego podglądu aktów prawnych związanych nie tylko z kosztorysowaniem ale również z prawem budowlanym i dokumentacją techniczną.

Interfejs

Kosztorysy w Excelu

Wobec utrudnień związanych z używaniem przez kosztorysantów różnych programów do kosztorysowania, Rodos – jako jeden z pierwszych programów, został wzbogacony o dopracowane narzędzie usprawniające przekazywanie w czytelnej formie efektów pracy kosztorysanta innym uczestnikom procesu inwestycyjnego.

Różnorodne rodzaje tabel ułatwiają przygotowywanie materiałów ofertowych do przetargów, tworzenie dokumentacji inwestycji według procedur FIDIC, a także generowanie zestawień materiałów dla działów zamówień.

Nie jest już konieczne używanie wielu programów do kosztorysowania w firmie i w firmach współpracujących w trakcie realizacji inwestycji. Wystarczy mieć arkusz kalkulacyjny Excel lub darmowy pakiet OpenOffice i dowolny uczestnik procesu inwestycyjnego posiada swobodny dostęp do informacji z opracowywanych kosztorysów. Interfejs
W zależności od potrzeb i zawartości kosztorysu (liczba i szerokość kolumn) w programie Rodos dokonujemy ustawienia prezentacji i wydruków realizowanych później w Excelu. Eksportowane zestawienia są w pełni sformatowane dla przejrzystej prezentacji na wydrukach w formacie A4 zarówno w poziomym jak i pionowym układzie strony.

Wspólny Słownik Zamówień

Niezbędnym elementem w tworzeniu dokumentacji przetargowych jest lista kodów CPV, określająca w usystematyzowany sposób rodzaj zamówienia. Do programu Rodos został wbudowany pełny słownik zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działu 45 dotyczącego podziału robót budowlanych.
Kosztorysanci umieszczają w kosztorysie odpowiednie odniesienia do pozycji słownika przy pomocy wygodnego notesu zawierającego nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Wydruki

Wydruki

Dopracowany moduł drukowania umożliwia wygodne kształtowanie różnych rodzajów wydruków i ich zestawów, poczynając od doboru składników kosztorysu, przez określanie ich tytułów, tworzenie własnych dokumentów, szablonów i załączników, zmianę kolejności drukowania składników z zachowaniem poprawnej numeracji stron, a kończąc na wyborze wersji językowej (angielskiej, niemieckiej lub zdefiniowanej przez użytkownika) dla partnerów zagranicznych.

Baza normatywna

Baza

Istotnym składnikiem oprogramowania Rodos jest baza katalogowa zawierająca informacje niezbędne do konstruowania prawidłowych kosztorysów.

Najważniejsze cechy nowej bazy Rodosa to:

 • ponad 460 katalogów norm
 • nowe technologie – katalogi KNRK
 • warianty technologiczne
 • tablice trójwymiarowe
 • nowy interfejs – optymalne przeglądanie tablic katalogów norm
 • porównywanie dwóch tablic w tym samym czasie
 • tabele i rysunki w założeniach

Biblioteka specyfikacji technicznych

Specyfikacje techniczne (ST) wykonania i odbioru robót budowlanych stały się uzupełnieniem dokumentacji projektowych w procesie zamówień publicznych. Stanowią podstawę do sporządzania kosztorysów inwestorskich i są niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Rodos pozwala na szybki dostęp do konkretnie wybranej specyfikacji.

Skreślenia i poprawki

Skreślenia i poprawki

Dzięki funkcji skreśleń każda z osób sprawdzająca kosztorys oszczędza dużo czasu. Program Rodos daje możliwość automatycznego nanoszenia poprawek do kosztorysu z jednoczesnym wykazaniem zmian w postaci czerwonych przekreśleń. Zmiany te później można wycofać lub zaakceptować.

Rodos Mobil

Rodos Mobil to unikatowa przenośna wersja programu umieszczona na dysku pendrive podłączana do komputera przez gniazdo USB. Rodos zajmuje na dysku niecałe 200MB, pozostałe miejsce można przeznaczyć na kosztorysy i inne dane.


Strona programu Rodos

Strona sklepu programu Rodos